Du học ngành Du lịch Khách sạn tại Canada

Theo cục du lịch của Canada, dự đoán tới năm 2030, nhu cầu nhân lực cho ngành du lịch khách sạn sẽ vượt cung khoảng 228.500 công việc