Du học hè Brooke House College, Anh Quốc

Brooke house dành những suất học bổng trị giá 20% cho học sinh khá giỏi đăng kí các khóa du học hè Anh Quốc