Chương trình đào tạo về Nghệ Thuật tại Fryeburg Academy

Chương trình Nghệ thuật của Fryeburg Academy giúp khám phá tài năng của từng học sinh, khuyến khích biểu hiện ban đầu và thúc đẩy khám phá sáng tạo. Ngay trong khuôn viên trường, học sinh được trải nghiệm: Các buổi biểu diễn chuyên nghiệp trực tiếp tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Leura Hill … Continue reading Chương trình đào tạo về Nghệ Thuật tại Fryeburg Academy