Đại diện VISCO thăm trường Đại học James Cook Singapore 1/2020

Đại học James Cook Singapore – một phần của Đại học công lập James Cook Úc mang tới sinh viên môi trường học tập năng động, đa dạng văn hoá; cơ hội chuyển tiếp phân viện một phần hoặc toàn phần; các ngành học đáp ứng nhu cầu nhân sự cấp thiết của các ngành … Continue reading Đại diện VISCO thăm trường Đại học James Cook Singapore 1/2020