Trường phổ thông Lincoln Academy, bang Maine – phỏng vấn học bổng 60%

Trường trung học tư thục Lincoln Academy (LA) được thành lập từ năm 1801, toạ lạc tại thị trấn song sinh Damariscotta và Newcastle bên bờ biển Maine