A+ _Trường phổ thông nội trú Pioneer Academy – cách Manhattan chỉ 35 phút

Những ưu đã đặc biệt từ VISCO dành cho học sinh đăng ký phỏng vấn học bổng của Pioneer Academy Miễn phí ghi danh Miễn phí hoàn toàn phí dịch vụ Nhiều ưu đãi đặc biệt Tỉ lệ visa Mỹ thành công 3 năm gần đây tại VISCO với bậc phổ thông là 100% Pioneer … Continue reading A+ _Trường phổ thông nội trú Pioneer Academy – cách Manhattan chỉ 35 phút