Phổ thông nội trú Wayland Academy – Trường nội trú số 1 bang Wisconsin

Wayland Academy được thành lập năm 1855, là trường phổ thông nội trú dành cho cả nam và nữ tại thành phố Beaver Dam, bang Wisconsin