Miller School of Albermarle, bang Virginia – Phỏng vấn học bổng trực tiếp

Được thành lập từ năm 1878, nằm 12 dặm về phía tây của Charlottesville, Virginia, Miller School of Albermarle đã có hơn 141 lịch sử phát triển đáng tự hào. Khuôn viên trường rộng hơn 1.600 mẫu anh với các tòa nhà lịch sử, nơi diễn ra các hoạt động học tập và giải trí … Continue reading Miller School of Albermarle, bang Virginia – Phỏng vấn học bổng trực tiếp