Giải thích các mức học bổng của Đại học James Cook Singapore (JCUS)

Đại học James Cook Singapore (JCUS) công bố chương trình học bổng cho kì nhập học tháng 11/2022 với mục tiêu hỗ trợ một phần tài chính cho học sinh giỏi Việt Nam mong muốn trải nghiệm môi trường học tập chất lượng cao tại JCUS và nắm bắt cơ hội chuyển tiếp phân viện … Continue reading Giải thích các mức học bổng của Đại học James Cook Singapore (JCUS)