Dạo một vòng quanh kí túc xá của Trường nội trú Marianapolis Preparatory School

Trường nội trú Marianapolis Preparatory School có 2 kí túc xá dành cho nam và 4 kí túc xá dành cho nữ, cả học sinh Mỹ và học sinh Quốc tế đều có những tiện nghi như ở nhà. Mỗi khu nhà đều có Wifi, hoạt động giải trí và TV để sử dụng trong … Continue reading Dạo một vòng quanh kí túc xá của Trường nội trú Marianapolis Preparatory School