TSI – Đại học ứng dụng Viễn thông và Giao thông tại Riga, Latvia

Transport and Telecommunication Institute hay thường được gọi tắt là TSI là cách viết tắt của tên trường trong tiếng Latvia Transporta un Sakaru Institūts, TSI Thành lập năm 1919, là một trường Đại học công lập đào tạo về Kỹ thuật hàng không – sửa chữa máy bay và đào tạo phi công.  Sau … Continue reading TSI – Đại học ứng dụng Viễn thông và Giao thông tại Riga, Latvia