Loading...

Học bổng - Hội thảo

/img/newses/origin/hoc-bong-mba-canada-west-scaled.jpg
Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Canada West - học bổng lên đến 10.000 CAD
/img/newses/origin/how-to-spot-a-new-yorker-9848-1527499627.jpg
Cử nhân Truyền thông Kinh doanh - Đại học Canada West - học bổng lên tới 20.000 CAD
Chương trình cử nhân truyền thông kinh doanh tại Đại học Canada West giúp sinh viên phát triển các kĩ năng viết và nghiên cứu, hiểu biết toàn diện về truyền thông và giao tiếp, đánh giá cách chúng hoạt động trong thế giới kinh doanh hiện đại.
/img/newses/origin/ca1.png
Trường Cao đẳng Confederation, Ontario, Canada
Trường Cao đẳng Confederation nằm tại Thành phố Thunder Bay có số ngày nắng trong năm lên tới 305/365 ngày
/img/newses/origin/ESLI.jpg
HỌC BỔNG 60% HỌC PHÍ ĐẠI HỌC VÀ THẠC SĨ TẠI MỸ & CANADA