Loading...

Hà Lan

/img/newses/origin/no-image.jpg
Tập đoàn Study Group – Đường đến các trường Đại học danh tiếng của Hà Lan
/img/newses/origin/Amsterdam.jpg
HỌC BỔNG 50% HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH TIẾNG AMSTERDAM, HÀ LAN
Ông James Heath, đại diện tuyển sinh của Tập đoàn giáo dục Cambridge sẽ có buổi nói chuyện giới thiệu về thông tin tuyển sinh, cơ hội học bổng tại trường Đại học Amsterdam - trường đại học hàng đầu tại Hà Lan