Tại sao nói 2021 – 2024 là cơ hội vàng cho định cư tại Canada

Đại dịch Covid – 19 đã làm thay đổi cuộc sống của người dân trên toàn cầu, trong đó gồm cả chính sách định cư tại Canada. Do ảnh hưởng của đại dịch và quy định hạn chế nhập cảnh, nên trong năm 2020 Canada mới chỉ tiếp nhận 184,000 di dân, vẫn còn cách … Continue reading Tại sao nói 2021 – 2024 là cơ hội vàng cho định cư tại Canada