Supply Chain Management – Quản trị chuỗi cung ứng là gì?

Cách đây chỉ 10 năm, cụm từ chuỗi cung ứng (Supply Chains) hay quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management) còn rất hiếm khi xuất hiện trong câu