Sự kiện Tư vấn & phỏng vấn học bổng trực tuyến VISCO ONLINE EVENT 2/2020

Cập nhật danh sách các trường tham dự sự kiện VISCO online event 2/2020, học bổng tới 100% học phí, ưu đãi tiền mặt tới 35 triệu đồng và nhiều quà tặng trong suốt tháng 2 & 3/2020