Danh sách học bổng tập đoàn Navitas Anh Quốc kỳ tháng 9/2017

Tập đoàn Navitas là một trong những tập đoàn giáo dục hàng đầu của Anh Quốc về chất lượng đào tạo các khóa tiếng anh, dự bị đại học, năm nhất đại học và dự bị thạc sỹ. Các bạn có thể tham khảo thông tin về học bổng của tập đoàn Navitas Anh Quốc tại đây:

Trường Học bổng của tập đoàn Navitas Anh Hạn cuối
LBIC / Đại học Brunel 3.000 GBP cho khóa Dự bị đại học Foundation / Năm nhất Đại học

1.500 GBP cho khóa Dự bị Thạc Sỹ

31/7
PUIC / Đại học Plymouth 1.500 – 3.000 GBP 31/7
ICWS / Đại học Swansea 5.000 – 7.000 GBP cho khóa Dự bị đại học Foundation và Năm nhất Đại học (Extended First Year)
CRIC / Đại học Anglia Ruskin 1.000 GBP 31/7
BCUIC / Đại học Birmingham City 1.000 GBP 31/7
EIC / Đại học Edinburgh Napier 2.000 GBP (học bổng thạc sỹ)
UNIc / Đại học Northampton 10 – 30% học phí

 

Một vài trường nổi bật

Xem thông tin tại đây:

>> Quỹ Học bổng VISCO 2017 

>> Danh sách Học bổng du học các nước 2017

>> UPDATE học bổng Navitas – Đường đến Đại học danh tiếng Mỹ

>> Danh sách học bổng của tập đoàn giáo dục Navitas Anh Quốc kỳ tháng 9/2017