Từ thứ Hai, ngày 27/4/2015, Trụ sở chính VISCO tại Hà Nội đã chuyển về địa chỉ mới tại:

Tầng 5, Sảnh B, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Xem bản đồ