Từ thứ Hai, ngày 27/4/2015, Trụ sở chính Visco tại Hà Nội sẽ chuyển về địa chỉ mới tại:

Tầng 5, Cầu thang B, Tòa nhà D2, 144 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Xem bản đồ