Whittier Christian High School, bang California – nằm ngay quận Cam, sau học bổng chỉ 45.950$/năm

Whittier Christian High School là một trường Tư thục phi tôn giáo tại Mỹ. Trường có quy mô lớp học nhỏ, chương trình giảng dạy iPad 1:1 độc đáo