Trường nội trú Ben Lippen School, thành phố Columbia – Học bổng lên tới 50% tổng chi phí

Trường Ben Lippen School hạng A+ trên niche.com, nằm ngay tại thành phố Columbia. Có các khóa đào tạo chuyên sâu về chế tạo rô-bốt, dự bị kĩ sư hoặc kinh doanh