Trường nội trú MacDuffie, bang Massachusetts – Hỗ trợ xin học bổng tốt

Trường nội trú MacDuffie được thành lập năm 1890, tại địa chỉ: 66 School Street Granby, thành phố Granby, bang Massachusetts, Mỹ. Trường nằm trong top những trường tốt nhất nước mỹ dành cho các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 với tỉ lệ giáo viên/học sinh 6:1. Tổng số 272 học sinh đến từ … Continue reading Trường nội trú MacDuffie, bang Massachusetts – Hỗ trợ xin học bổng tốt