Trường Đại học Manitoba Canada

Đại học Manitoba nằm trong Top 450 trường đại học tốt nhất thế giới và top 20 tại Canada với chi phí học tập và sinh hoạt khá phải chăng