Tham gia trại hè Thụy Sĩ tại học viện SEA cùng Nguyễn Hà Chi

Hà Chi sau khi tham gia trại hè 7/2019 đã quyết định du học Thụy Sĩ dài hạn và hiện đang học năm nhất Học viện quản trị khách sạn Cesar Ritz