Tuần lễ kết nối với 11 trường Đại học Mỹ: 26/04 – 03/05/2021

Trong sự kiện “Tuần lễ kết nối với 11 trường Đại học Mỹ “ lần này, Tư vấn du học VISCO sẽ làm cầu nối để các phụ huynh và các bạn học sinh Việt Nam được trao đổi trực tiếp với các Đại diện của 12 trường Đại học tại Mỹ. Tham gia sự … Đọc tiếp Tuần lễ kết nối với 11 trường Đại học Mỹ: 26/04 – 03/05/2021