Pioneer Academy – lựa chọn hàng đầu cho học sinh yêu ngành STEAM

Pioneer Academy có chương trình STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ Thuật và Toán) vô cùng mạnh mẽ nhằm cập nhật những nghiên cứu giáo dục mới nhất và đảm bảo chất lượng giáo dục cao nhất. Pioneer Academy xứng đáng là một trong những lựa chọn … Continue reading Pioneer Academy – lựa chọn hàng đầu cho học sinh yêu ngành STEAM