Phỏng vấn học bổng nội trú Mỹ – 02/10/2020

Nhiều học sinh của VISCO đã sang trường nhập học an toàn. Một số bạn đang học Online tại nhà. Một số khác đã có một kì nghỉ hè thật khác tại trường và đã tiếp tục nhập học năm học mới. VISCO thực sự biết ơn những sự thấu hiểu và thông cảm từ … Continue reading Phỏng vấn học bổng nội trú Mỹ – 02/10/2020