SHMS – ngôi trường “sản xuất” nhân sự cao cấp cho các tập đoàn khách sạn đa quốc gia

SHMS đang xét hồ sơ và phỏng vấn học bổng lên tới 40%/ phí học Bằng cấp về Quản trị khách sạn chuẩn bị cho sinh viên tự tin làm việc trong ngành công nghiệp khách sạn thông qua quá trình đào tạo kĩ lưỡng về dịch vụ và quản trị, v.v… Sinh viên tốt … Continue reading SHMS – ngôi trường “sản xuất” nhân sự cao cấp cho các tập đoàn khách sạn đa quốc gia