Ngành Khoa học Sức khỏe, Y tế cộng đồng, Y Tá, Điều dưỡng tại Canada

Vào năm 2022, ước tính có khoảng 20% dân số Canada trên 65 tuổi. do vây nhu cầu nguồn nhân lực về Y tá – điều dưỡng tăng lên. Mức thu nhập dao động