Học bổng 25% học phí ngành Art & Design tại Đại học Công nghệ Swinburne

Đại học công nghệ Swinburne được công nhận là 1 trong những trường về (Art and Design) tốt nhất thế giới, cấp học bổng tới 38.000 AUD cho toàn bậc cử nhân