A+ _Trường nội trú Menaul School, bang New Mexico – lựa chọn số 1 cho học sinh học 1 năm lớp 12

Menaul School là Trường Trung học tư thục nội trú  dành cho cả nam và nữ từ lớp 8-12, được thành lập năm 1896 tại Albuquerque , bang New Mexico, khu vực Tây Nam Hoa Kỳ. Đặc biệt Menaul School là một trong số ít các trường A+ có xem xét nhận học sinh một … Continue reading A+ _Trường nội trú Menaul School, bang New Mexico – lựa chọn số 1 cho học sinh học 1 năm lớp 12