11 lí do lựa chọn du học Anh Đại học Anglia Ruskin (ARU)

Anglia Ruskin University (ARU) thuộc Top 350 các trường đại học trên Thế giới và Top 40 các trường Đại học tại UK (Times Higher Education – 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021)