Những con đường vào chuyên ngành Y khoa danh giá và giành Học bổng Đại học Sydney 2021

Lê Triều Anh – Cựu du học sinh Abbey Cambridge (VISCO HCM) giành Học bổng gần 2 tỷ & là học sinh Việt đầu tiên được nhận vào khoa Y Đại học Sydney, Úc. Đây chỉ là 1 trong những con đường apply chuyên ngành vô cùng khó nhằn này.