Khu học xá Sydney, trường Blue Mountains (BMIHMS) Úc

Khu học xá Sydney đào tạo các chương trình cấp bằng thạc sĩ và đại học năm thứ 3. Sydney, thường được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, là địa điểm hoàn hảo để bổ sung cho bằng cấp quản lý khách sạn của bạn.