Khóa MBA được chứng nhận STEM, không yêu cầu GMAT – mang lại cơ hội làm việc lên tới 3 năm sau tốt nghiệp tại Mỹ

Tư vấn du học VISCO giới thiệu Chương trình MBA được chứng nhận STEM toàn thời gian của Đại học New Heaven, bang Connecticut với rất nhiều các điểm nổi bật: Khóa MBA được chứng nhận STEM mang lại cơ hội làm việc đến 3 năm sau tốt nghiệp tại Mỹ là một trong hai … Continue reading Khóa MBA được chứng nhận STEM, không yêu cầu GMAT – mang lại cơ hội làm việc lên tới 3 năm sau tốt nghiệp tại Mỹ