Tập đoàn INTO, Anh quốc – Học bổng tới 600 triệu đồng

Tập đoàn INTO là tổ chức giáo dục hợp tác với 09 trường Đại học danh tiếng Vương Quốc Anh: City University London, University of Exeter, Newcastle University, Manchester University, University East of Anglia, Manchester Metropolitan University, Glasgow Caledonian University, Queen’s University Belfast, University of Stirling.