Hội thảo và phỏng vấn học bổng phổ thông nội trú Mỹ tháng 8 + 9/2022

Tư vấn du học VISCO trân trọng thông báo tới các quý phụ huynh và các bạn học sinh lịch hội thảo và phỏng vấn học bổng phổ thông nội trú Mỹ cuối tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Archbishop Riordan High School, San Francisco, bang California Lịch hội thảo Thời gian 20h00 tối … Continue reading Hội thảo và phỏng vấn học bổng phổ thông nội trú Mỹ tháng 8 + 9/2022