Học bổng chưa từng có từ Tập đoàn giáo dục Kaplan, Anh quốc

Học bổng chưa từng có lên tới 50% học phí từ Tập đoàn giáo dục Kaplan, Anh quốc