Giá trị của chương trình giáo dục Quản trị khách sạn (QTKS) Thuỵ Sĩ mang lại có chính xác như kì vọng của du học sinh

Hẹn phỏng vấn học bổng cùng Mr Christian – phụ trách tuyển sinh cao cấp của khối trường SEG (SHMS, CRCS, HIM, CAAS) tại vp VISCO Hà Nội, ngày 2/11/2022 (bắt đầu: 17:00) Phụ huynh và học sinh đem du học Thuỵ Sĩ so sánh với giá trị tiền bạc Không ít phụ huynh và … Continue reading Giá trị của chương trình giáo dục Quản trị khách sạn (QTKS) Thuỵ Sĩ mang lại có chính xác như kì vọng của du học sinh