GBS – Geneva Business School: Học viện kinh tế uy tín toàn cầu, thành lập tại Geneva

GBS – GENEVA BUSINESS SCHOOL HỌC VIỆN KINH TẾ UY TÍN TOÀN CẦU, THÀNH LẬP TẠI GENEVA VỚI 3 CƠ SỞ CHÍNH – GENEVA, MADRID VÀ BARCELONA GBS – thành lập vào năm 1995, đến nay đã trở thành Học viện kinh tế hàng đầu thế giới; thông qua các chương trình Cử nhân, Thạc … Đọc tiếp GBS – Geneva Business School: Học viện kinh tế uy tín toàn cầu, thành lập tại Geneva