GBS (Geneva Business School) – Kinh doanh thực tế & lãnh đạo trách nhiệm

Giáo dục chất lượng Thụy Sĩ; Mạng lưới quốc tế; Định hướng cá nhânGBS xếp hạng 59 trường Kinh doanh tốt nhất thế giới (theo CEOWORLD magazine) GBS là trường kinh doanh quốc tế, thành lập vào năm 1995 với 3 khu học xá tại: 1. Geneva; 2. Barcelona; 3. Madrid và nền tảng học … Continue reading GBS (Geneva Business School) – Kinh doanh thực tế & lãnh đạo trách nhiệm