SEG (Swiss Education Group) – Nền tảng giáo dục Khách sạn đẳng cấp

SEG (Swiss Education Group) – Liên minh 4 trường Quản trị khách sạn uy tín toàn cầu; chào đón hơn 6000 sinh viên đến từ 111 quốc gia, tạo ra môi trường học tập sôi động; cơ hội lựa chọn ngành học đa dạng và cơ hội thực tập tại các tập đoàn khách sạn, du lịch, hàng không và tài chính ở Thụy Sĩ và quốc tế