CRCS – Cesar Ritz Colleges Switzerland

Theo QS 2022, CRCS là trường xếp hạng 6 toàn cầu về hạng mục giáo dục khách sạn. Hiện thực hóa giấc mơ Kinh doanh Khách sạn và Ẩm thực Các trường Quản trị khách sạn Thụy Sĩ luôn nằm ở nhóm đầu thế giới – minh chứng cho danh tiếng của Thụy Sĩ về … Continue reading CRCS – Cesar Ritz Colleges Switzerland