Đại học Nevada Reno – Đại học công lập lâu đời nhất bang Nevada

Trường công lập lâu đời nhất bang Nevada – Đại học Nevada Reno. chuyên ngành thế mạnh là: Kinh tế, Giáo dục, Dược và Kỹ thuật