Đại học Laurentian – Cấp học bổng hào phóng nhất Canada

Laurentian University là trường Đại học công lập thành lập từ năm 1960, tại thành phố Greater Sudbury – thành phố hạnh phúc nhất Canada