Đại học Idaho – Học bổng lên tới 50% học phí

Đại học Idaho là trường Đại học số 1 tại bang Idaho và thu hút nguồn đầu tư hơn 100 triệu USD mỗi năm cho các hoạt động nghiên cứu