Đại học Alabama ở Birmingham – nổi tiếng về ngành Y và khoa học sức khỏe

Đại học Alabama ở Birmingham là một trường Đại học nghiên cứu cũng là trung tâm đào tạo về y học nổi tiếng trên thế giới.