Các chuyên ngành nổi bật tại Đại học James Cook Singapore

Bên cạnh công nghệ thông tin, tâm lý học, kinh doanh hay marketing là những ngành đào tạo thế mạnh của trường. James Cook Singapore là trường đại học công lập thuộc Chính phủ Australia tại Singapore. Đến nay, James Cook vẫn là đại học công lập Australia có phân viện chính thức tại Singapore … Continue reading Các chuyên ngành nổi bật tại Đại học James Cook Singapore