TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CÁC NƯỚC

Tổ chức thi học bổng miễn phí, tạo điều kiện để học sinh sinh viên phỏng vấn học bổng trực tiếp với đại diện các trường Phổ thông, Đại học danh tiếng. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ để giành những suất học bổng cao nhất.