DU HỌC ĐỨC

Với hệ thống giáo dục thuộc vào những nước hàng đầu thế giới và bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, nước Đức ngày càng thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập. Mức học phí ở bậc đại học rất thấp: 400-600 Euro/năm.