Bạn có dám theo đuổi ngành tâm lý học?

Tâm lý học là một ngành rất “hot”, rất nhiều người thích nhưng không phải ai cũng dám theo đuổi ngành này…